Wat bij een sportongeval

Elk lid van Voetbal Vlaanderen is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. De verzekeringsformulieren, attesten en volledige polissen kan je hier raadplegen/downloaden.

“Aangifte van ongeval” formulier invullen en zo snel mogelijk aan de gerechtelijk correspondent bezorgen.

“Medisch getuigschrift” laten invullen door de behandelende geneesheer en zo snel mogelijk aan de gerechtelijk correspondent bezorgen.

Verzekeringspolis (ter info)