Wat bij een sportongeval

Elk lid van Voetbal Vlaanderen is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. De verzekeringsformulieren, attesten en volledige polissen kan je hier raadplegen/downloaden.
“Aangifte van ongeval” formulier invullen en zo snel mogelijk aan de gerechtelijk correspondent bezorgen.  Je kan het document afgeven in de kantine of via mail doorsturen naar gc@kvct.be
“Medisch getuigschrift” laten invullen door de behandelende geneesheer en zo snel mogelijk aan de gerechtelijk correspondent bezorgen.
Verzekeringspolis (ter info)